/

  

 

Om mig

För mer än tio år sedan träffade jag en professionell coach som hjälpte mig att uppfylla en dröm jag haft som ung. Sedan dess är det självklart för mig att använda coaching som verktyg att nå mina mål. 

Efter 15 års erfarenhet av ledarskap i olika branscher och organisationer vill jag nu mer fokuserat vara ett stöd till individer och grupper att nå sina mål med hjälp av coaching. Min positiva människosyn kombinerat med mina samlade kompetenser och en vedertagen metod tror jag är en framgångsfaktor för att lotsa mina klienter framåt. 

Förutom ekonomi och systemvetenskap har jag även akademisk utbildning inom organisation, ledarskap och professionella samtalstekniker. Jag har genomfört ett flertal ledarskapsutbildningar, bland annat UGL och Utvecklande ledarskap.
Diplomerad coach med fördjupningsutbildning som uppfyller ICF krav för PCC-certifiering

ICF Associate Certified Coach (ACC)